Informacja RODO

SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE

 

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku    z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO) informujemy,  że przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Państwa prywatności i  bezpieczeństwie  danych oraz na zapewnieniu Państwu możliwości realizowania wszystkich przysługujących w związku z RODO praw.

 

Kto jest administratorem danych osobowych?

 
Administratorem Państwa danych osobowych, a także Państwa dzieci jest Dyrektor Przedszkola nr 37  im. Juliana Tuwima. Z  Administratorem danych osobowych  można się kontaktować osobiście w siedzibie przedszkola w  Rybniku, ul. Św. Maksymiliana 24 , lub pisząc na adres pocztowy przedszkola  – 44-207 Rybnik, ul. Św. Maksymiliana 24 najlepiej z dopiskiem: „Administrator danych osobowych” .

 

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

 

Państwa dane osobowe, a także Państwa dzieci są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkola w związku z Państwa zgłoszeniem ,   realizowania wychowania przedszkolnego dziecka, w szczególności w celu realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej     i opiekuńczej. Ponadto w celu utrzymania bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania   i opieki w przedszkolu (wykorzystanie monitoringu).

 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych?

 

Państwa dane osobowe , a także Państwa dzieci przetwarzane są na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe, a w niektórych sytuacjach na podstawie wyrażonej zgody.

 

Kategorie odbiorców Państwa danych osobowych.

 

Dane mogą być  przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

 

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w czasie pobytu dziecka w przedszkolu,  a po jego zakończeniu archiwizowane i przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Informacja o prawach osoby, której dane są przetwarzane.

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych mają Państwo prawo do:

– żądania dostępu do Państwa danych osobowych,

– sprostowania danych osobowych,

– żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

– usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,

– wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych,

– przeniesienia Państwa danych osobowych,

– cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzane osobowych  w dowolnym momencie. Cofnięcie

zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed jej cofnięciem, ani na podstawę prawną ich

przetwarzania.

 

Skorzystanie z powyższych praw jest możliwe po złożeniu pisemnego wniosku do Administratora Danych Osobowych.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowego przetwarzania Państwa danych osobowych , mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

print

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.