Inspektor

Szanowni Rodzice/Opiekunowie

Realizując obowiązek wynikający z art.37ust.1 a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) informujemy, że w naszej placówce został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych.

Dane Inspektora Ochrony Danych i kontakt:

Joanna Stafa, numer telefonu 660 747 437

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się telefonicznie lub za pośrednictwem Dyrekcji, w godzinach urzędowania przedszkola.

print