Badanie stóp

Za tydzień będą do odbioru wyniki przeprowadzonego badania stóp. Na podstawie analizy końcowej będziemy kierować dzieci na dodatkowe zajęcia korekcyjne ZDROWA STOPA.
Aktualnie wszystkie dzieci korzystają z zajęć AKTYWNOŚĆ RUCHOWA PROFILAKTYKĄ WAD POSTAWY. Powszechność występowania wad postawy ciała wśród dzieci skłania placówkę do rozszerzania działalności pedagogicznej w zakresie rozwoju fizycznego i wychowania zdrowotnego. W naszym przedszkolu systematycznie odbywają się zajęcia mające na celu rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej, wyrabianie u dzieci nawyku prawidłowej postawy ciała we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego, oraz silnej i wytrzymałej stabilizacji mięśniowo więzadłowej.
Od usprawnienia ruchowego dzieci w okresie przedszkolnym zależy dalszy przebieg rozwoju fizycznego, a powstałych wówczas zaniedbań nie sposób odrobić w następnych latach życia.
Treści programowe zajęć
-nauczanie, w grupach starszych doskonalenie pozycji wyjściowych do ćwiczeń,
-nauczanie i utrwalanie nawyku prawidłowej postawy,
-ćwiczenia oddechowe,
-ćwiczenia wzmacniające mm posturalne
• ćwiczenia i zabawy wzmacniające mięśnie grzbietu.
• ćwiczenia i zabawy wzmacniające mm klatki piersiowej i obręczy barkowej.
• ćwiczenia i zabawy wzmacniające mm brzucha,
• ćwiczenia i zabawy wzmacniające mm pośladkowe,
-ćwiczenia wzmacniające mm wysklepiające stopę i korygujące ich ustawienie- nauka prawidłowego chodu i prawidłowego ustawiania stóp,
-ćwiczenia i zabawy ogólnorozwojowe,
-ćwiczenia relaksacyjne.
Zajęcia prowadzi instruktor gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej Beata Prus-Dobrzaniecka na podstawie autorskiego programu Aktywność ruchowa profilaktyką wad postawy.
 
 
 
 
print