Projekty

 

1. PROJEKT „KLUB ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA”

Udział biorą: Zerówka 1 i Zerówka 2, Starszaki 1 i Starszaki 2

Cel: Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci poprzez propagowanie zdrowego stylu życia w placókach przedszklnych.

Poprzez realizację projektu dzieci będą poszerzały swoją wiedzę, nabywały określone umiejętności oraz przyswajały pawidłowe przyzwyczajenia i nawyki higieniczno-zdrowotne z zakresu: prawidłowego odżywiania, aktywności fizycznej, higieny rąk, promieniowania słonecznego oraz unikania dymów zwłaszcza dymu papierosowego.

 

2. AKCJA „PRZYGODY DZIELNEGO NIEDŹWIADKA SZCZEPANA”

Udział biorą: Zerówka 1 i Zerówka 2, Starszaki 1 i Starszaki 2

Jednym z celów kampanii „Zaszczep się wiedzą” jest przekazywanie wiarygodnych, przystępnych informacji na temat szczepień. Tylko w ten sposób można walczyć ze szkodliwymi mitami na ten temat krążącymi w sieci. Dzięki bajce o Niedźwiadku Szczepanie już najmłodsi mogą zrozumieć, jak działają szczepienia oraz dlaczego są ważne dla każdego z nas. Niedźwiadek Szczepan pomoże również rodzicom wytłumaczyć najmłodszym, że wizyta szczepienna, choć związana z ukłuciem, nie jest ani straszna ani nie wiąże się z dużym bólem.

 

3. PROJEKT „MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”

Udział biorą: Zerówka 1

Cel: Rozwijanie czytelnictwa i współpraca między przedszkolakami

Poprzez spotkania z misiem o imieniu Bruno, który wędruje od domu do domu przdszkolaków z dzienniczkiem „pod pachą” dzieci wkraczają w świat literatury dziecięcej.

 

4. Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała”

Udział biorą: Średniaki 2

Projekt jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków – 100 rocznicę odzyskania niepodległości. Temat, jakże ważny i poważny – jednak może i powinien być zrozumiały także dla najmłodszych odbiorców. Wiek przedszkolny i wczesnoszkolny to właściwy czas na rozbudzenie w dziecku świadomości kim jest i skąd pochodzi.

Cele ogólne:
– Kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski.
– Kształtowanie tożsamości narodowej dzieci.

Cele szczegółowe:
– Poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych.
– Poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski i Kresów
– Poznanie tańców ludowych i potraw regionalnych.
– Wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.
– Integracja placówek edukacyjnych z Polski i Kresów.
Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkiem polityki oświatowej MEN.

 

5. Ogólnopolski program Uczymy dzieci programować

Udział biorą: Zerówka 1 i Zerówka 2, Starszaki 1 i Starszaki 2

Cele: Świadome, merytoryczne i metodyczne wprowadzanie elementów programowania i robotyki do zajęć dydaktycznych na różnych etapach edukacji

• uczenie programowania to rozwijanie uniwersalnych kompetencji
• kształtowanie umiejętności logicznego, algorytmicznego myślenia
• pracy zespołowej, szukania kompromisów
• rozwijanie kreatywności
• oswajanie z nowoczesnymi technologiami

Program edukacyjny ,,Uczymy Dzieci Programować” to inicjatywa skierowana do szeroko rozumianej edukacji. Chcemy pokazać, że programowania można uczyć odpowiedzialnie, wplatając go do codziennych aktywności dydaktycznych, niezależnie od realizowanych aktualnie treści. Można programować na edukacji matematycznej, artystycznej, językowej czy artystycznej.

 

print