Rada Rodziców

 

Poradnik Rady Rodziców. Kompetencje i zasady działania

Regulamin Rady Rodziców

Zestawienie kosztów przedszkola I semestr

 

SKŁAD RADY RODZICÓW:

PRZEWODNICZĄCY : KAROLINA GOSIEWSKA

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: MAŁGORZATA CNOTA

SEKRETARZ: JUSTYNA KOTULA

SKARBNIK: KATARZYNA SMOLEŃ

KOMISJA REWIZYJNA: KATARZYNA GOLONKA

 

SKŁADKA NA RZECZ RADY RODZICÓW

Rada Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 uchwaliła wysokość dobrowolnej składki
na rzecz Rady Rodziców w kwocie 100,00 zł za cały rok szkolny.
Składkę jednorazowo prosimy wpłacać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.11.2018 r. Możliwość wpłaty w II ratach:
I rata do 15.11.2018 r.
II rata do 16.02.2019 r.
W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do tego samego Przedszkola wpłata za :
– drugie dziecko wynosi 50 % składki
– trzecie i kolejne – zwolnione ze składki.

Prosimy o dokonywanie wpłat przelewem na konto bankowe :
Przedszkole nr 37 im. Juliana Tuwima w Rybnickim Banku Spółdzielczym
Nr rachunku :  12 8455 0000 3001 0003 6575 0001
W tytule przelewu podając : Składka RR, imię i nazwisko dziecka, grupa.

Za uregulowanie powyższej należności w wyznaczonym terminie serdecznie dziękujemy.

Przewodnicząca Rady Rodziców
Karolina Gosiewska

print