Ogłoszenie – nabór

Od 7 maja 2019 r. od godziny 9.00 potwierdzenie woli przez rodziców dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola nr 37 przyjmuje intendentka p. Anna Krajza w budynku przy ul. Św. Maksymiliana 24 w godzinach od 6.00 do 14.00, zaś od godziny 14.00 – 15.30 w sekretariacie znajdującym się przy ul. Św. Maksymiliana 26. Do potwierdzenia należy donieść wniosek z przedszkola pierwszej preferencji.

Potwierdzenia woli można dokonywać do 14 maja 2019 r. do godziny 15.00.

print