Odwiedziny żyrafy Bi Bi

8 sierpnia w naszym przedszkolu  odbyły się warsztaty pt. „Bądź żyrafą, czyli życie bez przemocy”. Dzieci z Żyrafą Bi Bi nabywały i doskonaliły cenne umiejętności rozumienia, wyrażania i kontrolowania własnych emocji.  Przypomnieliśmy sobie jak ważne jest poszanowanie  drugiego człowieka, oraz budowania stabilnego poczucia własnej wartości.

print