O nas

 


POŁOŻENIE

Przedszkole położone jest w dzielnicy Rybnika: Rybnicka Kuźnia przy ul. św. Maksymiliana 24, w pobliżu Zalewu Rybnickiego, dzięki czemu dzieci mogą podziwiać żaglówki wiosną i jesienią, zimą zaś dokarmiać ptactwo wodne nabywając tym samym wrażliwości na potrzeby zwierząt zależnych od nas – ludzi. Niedaleko jest także las z licznymi ścieżkami oraz rzeka Nacyna i Ruda. Nasza placówka znajduje się w pobliżu przystanków komunikacji miejskiej linii 11, 40, posiada także miejsca parkingowe.

 


KADRA

Przedszkole zatrudnia 13 nauczycielek ( w tym wicedyrektora) oraz 18 pracowników administracji i obsługi. Wszystkie nauczycielki posiadają wysokie kwalifikacje, wymagane w pracy z dziećmi, przygotowanie pedagogiczne, a także stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego. Ponadto stale podnoszą swoje kwalifikacje biorąc udział w studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach, konferencjach metodycznych, zespołach samokształceniowych. Są pracownikami doświadczonymi ze średnim stażem pracy w zawodzie nauczyciela pełnymi werwy, pomysłów i humoru.

 


 

WYPOSAŻENIE

Przedszkole mieści się w dwóch budynkach. W jednopiętrowym, wolnostojącym, nowoczesnym budynku dla dzieci młodszych, znajduje się 5 jasnych, przestronnych sal dydaktycznych oraz bogato wyposażona w sprzęt gimnastyczny sala gimnastyczną. Wokół budynku rozciąga się plac zabaw wydzielony dla każdej grupy wiekowej, z pięknym kolorowym sprzętem do zabaw na powietrzu. Drugi – parterowy budynek przeznaczony jest dla starszych przedszkolaków. Mieszczą się w nim 4 sale dydaktyczne oraz węzeł sanitarny dla każdej grupy. Wokół budynku znajduje się pas zieleni oraz plac zabaw ze sprzętem gimnastycznym i boisko z powierzchnią poliuretanową. Każda sala posiada sprzęt komputerowy lub tablicę multimedialną. Wszystkie przedszkolaki mogą również korzystać z nowoczesnego dywanu interaktywnego z zestawem gier oraz programów edukacyjnych.


Z HISTORII

Przedszkole powstało w grudniu 1981 r. Dokładnie dzień po wybuchu stanu wojennego. W 2002 r. uchwałą Rady Pedagogicznej wybrano dla przedszkola patrona. Został nim poeta, autor kultowej „Lokomotywy” – Julian Tuwim. Z tej okazji odbyła się w  przedszkolu uroczystość, na którą zaproszono władze miasta Rybnik oraz rodziców i osoby zaprzyjaźnione z przedszkolakami.

Dzięki staraniom dyrektora oraz potrzebom edukacyjnym, w 2003 r. zainicjowano ideę kształcenia integracyjnego na poziomie przedszkolnym. Nasze przedszkole otrzymało miano „integracyjnego”, przyjmując dzieci z deficytami rozwojowymi.

W roku szkolnym 2008/2009 przedszkole uzyskało status akredytowanej placówki stosującej program „Klucz do uczenia się” według Lwa Wygotskiego.

W ramach współpracy z innymi przedszkolami przystępujemy we wrześniu 2011 r. do projektu: „Europejskie dzieci tworzą zabawki swoich marzeń”, w czasie którego odbyły się wizyty i rewizyty zaprzyjaźnionych gości z krajów Unii Europejskiej -Turcja, Hiszpania, Węgry, Bułgaria.  Głównym celem Projektu było zapewnienie dzieciom rozwoju umysłowego, społecznego, emocjonalnego i psychomotorycznego, a także rozwój umiejętności językowych poprzez zdobywanie doświadczenia w trakcie nauki. Dzięki Projektowi dzieci  miały możliwość tworzenia zabawek będących odzwierciedleniem ich wyobraźni, a także poznawania różnych kultur. Projekt zakładał tworzenie zabawek z materiałów przetworzonych. Część zabawek została przekazana instytucjom edukacyjnym znajdującym się na obszarach o niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, także do domów dziecka. W projekcie przywiązywaliśmy szczególną wagę do dwudziestu dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ich rodziców

Wrzesień 2013 – do czerwca 2015 r. nasze przedszkolaki biorą czynny udział w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej „Szczęśliwa 15”. Głównym założeniem projektu było zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w Rybniku dzieciom 3-5-letnim oraz podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej poprzez:

  • wyposażenie nowo-powstałych oddziałów w sprzęt multimedialny
  • zakup pomocy i materiałów dydaktycznych, zabawek edukacyjnych oraz mebli niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania grupy przedszkolaków
  • bezpłatną opiekę logopedyczną, profesjonalną diagnozę i leczenie wad wymowy
  • wycieczki edukacyjne, dzięki którym dzieci będą mogły rozwijać kompetencje kluczowe w atrakcyjnych formach kulturalnych i krajoznawczych

Uchwałą Rady Miasta Rybnik z dnia 27.03.2013 r. założono Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13, który zaczął funkcjonować od 1.09.2013 r. W skład którego wchodziły: Przedszkole nr 37 i Szkoła Podstawowa nr 15.

W roku szkolnym 2014/2015 podjęliśmy starania o uzyskanie certyfikatu Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej przystępując do Programu Szkoły dla Ekorozwoju. Przez cały rok działania w grupach przedszkolnych były podporządkowane siedmiu krokom, dzięki którym spełniliśmy wymogi certyfikatu.  Został nam on przyznany 12 października 2015 roku przez Fundację Partnerstwo dla Ekorozwoju.

Projekt „5 kroków do przedszkola” realizowany był w naszym przedszkolu w okresie 1.09.2017 – 31.08.2018, którego celem było zapewnienie równego bezpłatnego dostępu do edukacji przedszkolnej dla dzieci. Program obejmował w grupie dzieci najmłodszych.

Przedszkole często prowadziło innowacje i proces dydaktyczny według programów autorskich.m.in.: „Praca z materiałem M. Montessori”, „Zabawy z językiem angielskim”, „Aktywność ruchowa profilaktyką wad postawy”, Bawimy się muzyką – rytmika”, „O d najmłodszych lat po angielsku poznaję świat”, „Dziecko w świecie języka angielskiego”, „Zdrowa stopa”.

We wrześniu 2018 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 został rozwiązany w wyniku czego przedszkole nr 37 zostało ponownie samodzielną jednostką administracyjną i teraz nasza nazwa to: Przedszkole nr 37 im. Juliana Tuwima w Rybniku.